Geri darbai

Atspausdinti puslapį

Paremti renginiai

Vystydami savo veiklą ir projektus, visuomet geranoriškai paremiame visuomeninę veiklą: organizuojamas  šventes, renginius, išvykas mokyklose, darželiuose, savivaldybėse ir kitose įstaigose ar organizacijose.

Rodydami iniciatyvą ir prisidėdami prie kultūros, švietimo ir mokslo skatinimo bei socialinių projektų, tikimės padidinti ir kitų bendruomenės narių aktyvumą, dėmesį ir atsakomybę mus supančiai aplinkai.

Peržiūrėti renginius »,


Padėkos raštai

Peržiūrėti padėkos raštus »,