O nas

Drukować stronę

 

Instytucja publiczna „Kretingos maistas" - profesjonalna specjalistyczna spółka świadcząca usługi żywieniowe, działająca od 20 czerwca 2010 r. Obecnie w spółce pracuje ~ 800 osób. Instytucja publiczna „Kretingos maistas" świadczy usługi żywieniowe dla szkół, żłobków-przedszkoli, przedszkoli-szkół, domów opieki, wspólnot osób niepełnosprawnych i inwalidów, centrów rehabilitacji i pielęgnacji, szpitali, obozów wypoczynkowych, różnych spółek, instytucji i organizacji na całej Litwie. Spółka zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów opracowujących dokumentację i świadczących usługę gastronomiczną na podstawie wszystkich wymagań zawartych w obowiązujących normatywnych aktach prawnych, skierowaną do osób z różnych grup wiekowych i w różnym stanie zdrowia, dorosłych i dzieci.

Instytucja publiczna „Kretingos maistas" dużą uwagę poświęca bezpieczeństwu żywności, wszechstronnie jest zapewniane bezpieczne i jakościowe świadczenie usług użytkownikom.

W spółce publicznej "Kretingos maistas" w większości spółek są używane systemy zarządzania jakości ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008, który stale jest doskonalony z uwzględnieniem wymagań zawartych w standardach, normatywnych aktach prawnych RL oraz w dokumentach lokalnych spółki.