Naujienos

Atspausdinti puslapį

Ligonines maitinančios įmonės atstovai pritaria SAM vykdomai akcijai

2018-02-23

Maistą ligoninėse tikrina mobili ekspertų komisija sudaryta Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM).  VšĮ ,,Kretingos  maistas" įmonės atstovai pritaria tokiai SAM iniciatyvai ir teigia, kad viešumas naudingas visoms pusėms ir tikisi, kad ši akcija  įtakos teigiamus pokyčius pacientų   maitinimo teisiniame reguliavime ir faktiname įgyvendinime.
Plačiau »,

Maitinimo rinkoje įtarimai ir įtampa

2018-02-10

Ligoniams, darželiams ir tiekiamo maisto kokybė nuolat išsilieja į aršius ginčus žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose, o patys rinkos dalyviai sako tiesiog žaidžiantys pagal tas taisykles, kurias nustato valdžia.
Plačiau »,

Viešųjų pirkimų magija: kaip per 15 minučių surašyti ir pateikti šūsnį dokumentų

2018-01-22

Vos per keliolika minučių užpildytos sudėtingos formos ir per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) pateikta visa šūsnis dokumentų – toks konkurentų spartumas nustebino tame pačiame konkurse dalyvausią Všį „Kretingos maistas“, kurios patyrusių specialistų komanda prie šios užduoties plušėjo tris valandas.
Plačiau »,

Mo­te­rys, ku­rias jun­gia mei­lė mais­tui

2017-12-25

Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­la pir­mų­jų sa­vo dar­buo­to­jų su­lau­kia jau šeš­tą va­lan­dą ry­to – ta­da į dar­bą at­sku­ba VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ dar­buo­to­jos Jo­lan­ta, Kris­ti­na, An­ge­lė ir Ni­jo­lė. Tai mo­te­rys, ku­rių pa­grin­di­nis rū­pes­tis – pa­mai­tin­ti vai­kus. Jos pa­si­rū­pi­na, kad val­gis bū­tų ska­nus ir švie­žias, kad mo­ki­niai val­gy­tų svei­ką ir šil­tą mais­tą, kad kiek­vie­nas lik­tų pa­ten­kin­tas. „Tu­ri mėg­ti šį dar­bą. Kai dar­bas pa­tin­ka, vis­kas pui­kiai se­ka­si“, – su­tar­ti­nai kal­ba vi­rė­jos.
Plačiau »,


«  1  2  3  4  5  6  7  » 


Kontaktai

Esame pasiruošę operatyviai atsakyti į visus žiniasklaidos atstovų pateiktus klausimus bei suteikti išsamią informaciją apie VšĮ „Kretingos maistas" veiklą. Jeigu turite klausimų mums, prašome susisiekti su mumis:

 

VšĮ "Kretingos maistas"

El.paštas info@kretingosmaistas.eu

Tel./faksas (8 445) 51132,
El.paštas administracijos.vadove@kretingosmaistas.eu